Seznam dokumentů

  • Osvědčení o autorizaci
  • Certifikát o pojištění autorizované osoby
  • Certifikát o připojištění autorizované osoby
  • Výpis z živnostenského rejstříku 1
  • Výpis z živnostenského rejstříku 2
  • Absolvování odborného semináře foliových střešních systémů Delta

Dokumenty k nahlédnutí