V roce 2019

 

Skautské středisko Konice - podpora v činnosti a pořádaných akcích

 

ZŠ a G Konice - sponzorský dar Maturitní ples

 

Život dětem - pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky