V roce 2020

 

Skautské středisko Konice - podpora v činnosti a pořádaných akcích

 

Obec Jesenec - sponzorský dar Obecní ples

                      - sponzorský dar Dětský maškarní ples

 

Čmeláček - Centrum pro mentální handicap Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.