Služby

Na této stránce najdete informace o činnostech, které nabízím v rámci své Projekční kanceláře:

 • Pasporty staveb
 • Dokumentace odstraňování staveb
 • Studie staveb
 • Dokumentace pro Územní souhlas / Územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro Ohlášení stavby / Stavební povolení
 • Dokumentace realizační
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zajištění PENB, PBŘ, statického výpočtu, měření radonu, rozpočtů pro získání úvěru i položkových rozpočtů
 • Inženýrská činnost, vyřízení stavebního povolení, jednání s úřady, apod.
 • Dozorování staveb
 • Poradenství ve výstavbě
 • Digitalizace projektové dokumentace
 • Zajištění stavebního povolení pro studny